תכנון פנסיוני ותכנון פרישה – מה זה ומי צריך את זה?

תכנון פנסיוני ותכנון פרישה זה מרכיב משמעותי כחלק מההתנהלות הפיננסית שלנו לקראת גילאים מבוגרים יחסית, אבל שלא תתבלבלו, הוא מתחיל עוד בגילאים צעירים וחשוב שנדע להתכנון ולתכנן פנסיונית מוקדם ככל הניתן שנוכל למקסם את החסכונות הפנסיונים שלנו.

חשיבות התכנון הפנסיוני ותכנון הפרישה

כמה מאיתנו יודעים להגיד מה צפויה להיות הקצבה החודשית שנקבל ביום שנצא לפנסיה? ומה יקרה אם פתאום באמצע החיים לא נוכל לעבוד חלילה? מי יקבל את הכסף שנצבר אם יקרה לנו משהו ובאיזה אופן?

העיסוק בתכנון פנסיוני ובתכנון פרישה הוא מורכב ואישי ויש דרכים שונות להתייחס אליו, בתוך כך, ישנם 2 רבדים מרכזיים בעולמות התכנון הפנסיוני:

1. חיסכון.

2. ביטוח.

השילוב של חיסכון וביטוח בתכנון הפרישה אמור לתת מענה ראוי ל-3 “בעיות” שיש להתייחס אליהן:

1. חיים קצרים.

2. חיים קשים.

3. חיים ארוכים.

בכל אחד מהתרחישים נרצה שיהיה לנו הון צבור גבוה ככל הניתן וכיסוי ראוי שיגן מפני מצבים של קטסטרופה כלכלית.

 

בואו נבין איך תכנון פנסיוני ותכנון פרישה יאפשרו לנו איכות חיים טובה יותר

תכנון פנסיוני עבור חיים קצרים

תרחיש של פטירה בטרם עת, כאשר יש מי שנסמך על הקיום שלנו כמי שמממנים את רווחת החיים של משפחה מתפקדת. פטירה בטרם עת יכול להוות קטסטרופה כלכלית למשפחה ללא הכיסויים המתאימים.
בהליך של תכנון פנסיוני מדויק שמומלץ לכם, נבדקים הכיסויים לתרחיש כזה על בסיס 2 מוצרים:

1. חיסכון פנסיוני:
בעת פטירה החיסכון הפנסיוני יהווה מגן כלכלי עבור היורשים/ השארים בדרכים שונות. קרן פנסיה מקיפה למשל כוללת בתוכה ‘כיסוי שארים’, תבטיח שמי שמוגדרים כשארים בתקנון קרן הפנסיה, הם אלו שיקבלו קצבה חודשית בהתאם לשכר המבוטח של הנפטר.
בתהליך תכנון פנסיוני ותכנון פרישה בודקים מיהם השארים? כמה כל אחד מהם צפוי לקבל ועד מתי? ומוודאים שהרובד הזה מספק לתרחיש לא רצוי של פטירה בטרם עת.
בהתאם לממצאים והצורך עושים התאמות ככל שניתן ומוודאים שאכן מי שאנחנו רוצים יקבל את הזכויות שצברנו.
ישנם תרחישים שונים ומגוונים שצריכים מענים שונים, כמו למשל חוסך שרוצה שזכויות שצבר יעברו דווקא למוטבים (אותם הוא בוחר) ולא לשארים על פי התקנון ואז קרן פנסיה היא לא המוצר הנכון לחוסך. כל תרחיש מצריך התאמה אישית.

2. ביטוח חיים:
זהו מוצר משלים לחיסכון הפנסיוני. חברת הביטוח תשלם פיצוי חד פעמי שמטרתו להוות כרית ביטחון ראשונה למי שיפגעו כלכלית מפטירה בטרם עת של המבוטח, עד שיחזרו למסלול חיים תקין ויצליחו להתקיים מהקצבה שתשלם קרן הפנסיה ומהכנסות אחרות.
בעת התכנון הפנסיוני מגדירים את הצורך הכלכלי של המשפחה במצב של שגרה, את הנכסים הצבורים, גובה הכיסוי בפנסיה ואת הפגיעה האפשרית ממצב של פטירה – מכאן ניתן לחשב את גובה הכיסוי שיש לרכוש בביטוח חיים אם בכלל נחוץ.

תכנון פנסיוני למול מצב של חיים קשים

מה זה מצב “חיים קשים” בתכנון פנסיוני ובתכנון פרישה? אלו הם מצבים בהם אדם מאבד חלק או את כל כושר ההשתכרות עקב פציעה, מחלה, תאונה וכו כל אלו ועוד, הם תרחישים
שמצריכים היערכות בתכנון הפרישה. למעשה תכנון פנסיוני לוקח בחשבון גם מצבים קשים אלה בהתבסס על 2 מוצרים עיקריים:

1. חיסכון פנסיוני:
יכיל רכיב של כיסוי לאבדן כושר עבודה. גם הפעם אתן כדוגמא את קרן הפנסיה המקיפה, שהיא מכשיר החיסכון הפנסיוני הרווח בישראל, הקרן תשלם קצבה חודשית של עד 75% מהשכר המבוטח – למי שלפי התקנון נפגעה יכולת העיסוק שלו. במקרים בהם הכיסוי בקרן הפנסיה אינו מספק בגלל פער בין השכר המבוטח להכנסה בפועל או שנדרש כיסוי לעיסוק ספציפי, ניתן לייצר רובד נוסף של ביטוח אבדן כושר עבודה/ מטרייה ביטוחית.

2. ביטוח בריאות:
במסגרת תכנון הפרישהממטרתו העיקרית והראשונית היא למנוע קטסטרופה משפחתית כלכלית עקב מקרה בריאותי. עלויות של תרופות שלא בסל הבריאות, ניתוחים בחו”ל או טיפולים מיוחדים שאין להם כיסוי.
בשב”ן יכולים להגיע לסכומים אסטרונומיים שאדם סביר לא יוכל לממן. כיסוי של חברת הביטוח ימנע מצב של קריסה כלכלית ויכסה את כל אותן עלויות.
על אלה ישנם כיסויים נוספים שניתן לרכוש כחלק מביטוח בריאות, אשר יוסיפו בעיקר לאיכות החיים אבל לא נכנסים תחת ההגדרה של ביטוח מפני ‘קטסטרופה כלכלית’.

במסגרת התכנון הפנסיוני יובהמשך לסעיף ביטוח הבריאות יש את סעיף מחלות קשות תאונות אישיות: מוצר משלים לחיסכון הפנסיוני. חברת הביטוח תשלם פיצוי חד פעמי שמטרתו להוות כרית ביטחון ראשונה למי שיפגעו כלכלית מגילוי מחלה קשה או תאונה אצל המבוטח. הסכום אמור לספק עד שיחזרו למסלול חיים תקין ויצליחו להתקיים מקצבה שתשלם קרן הפנסיה או חזרה לתפקוד תעסוקתי.

תכנון פנסיוני לחיים ארוכים

לשמחתנו עם ה’בעיה’ הזו רוב האנשים יצטרכו להתמודד. וטוב שכך.

אז למה זאת ‘בעיה’? כי מישהו צריך לממן את זה. תוחלת החיים בישראל ובעולם עלתה משמעותית וכדי להבטיח חיי רווחה כלכלית בגיל פנסיה צריך לבנות תכנית פנסיונית טובה ככל האפשר עבור הפרישה!
גם כאן ישנם 2 רבדים שתכנון פנסיוני מקיף לפרישה מתייחס אליהם – חיים בפנסיה והורשה.

חיים בפנסיה: המטרה העיקרית והמנחה בתהליך תכנון פנסיוני היא קצבה חודשית גבוהה ככל האפשר. כזאת שתהיה קרובה ככל הניתן להכנסה אליה התרגלנו בשנות העבודה לפני הפרישה לגמלאות.
מה ישפיע על גובה הקצבה נטו אותה נקבל?

א. סך הצבירה בחיסכון הפנסיוני – ככל שיהיה גבוה יותרכ כה הקצבה שתחושב תהייה גבוהה יותר.

ב. מקדם ההמרה – מספר המגלם את תוחלת החיים של הפורש בעת הפרישה ובת-זוגו. ככל שהמקדם נמוך יותר ככה הקצבה שתחושב גבוהה יותר.

ג. מיסוי ומיצוי זכויות – ככל שנשלם פחות מס ככה הקצבה נטו שנקבל בחשבון הבנק תהיה גבוהה יותר.

איזו השפעה יש לנו על כל אלה? צריך לומר שככל שנקדים בחיינו לתכנן פנסיונית את שלב הפרישה, אז ההשפעה על הקצבה שנקבל גדלה משמעותית (בדגש על סעיפים 1 ו-3).
תהליך תכנון פנסיוני לפרישה שהוא איכותי ומבוקר לאורך שנות העבודה, יגדיל באופן דרמטי את סך החיסכון הצבור לפנסיה, את השפעת מקדם ההמרה אל מול השפעת דמי ניהול, איזון אקטוארי, תשואות ועלויות ביטוח.
במקביל לכל אלה, תשומת הלב להטבות מיסוי יבטיחו מימוש של זכויות בגובה מאות אלפי שקלים, אשר התנהלות נכונה לאורך שנות העבודה תבטיח שנשמרים במלואם.
גם שימוש לאורך השנים במכשירי חיסכון משלימים כדוגמת קופת גמל להשקעה, יהוו בעת פרישה קצבה מוכרת פטורה ממס, ויסייעו לפורש להגדיל את האפשרויות למימוש קצבה גבוהה ככל האפשר ותכנון פרישה מיטבי.

הורשה והעברה בין-דורית בתהליך תכנון פנסיוני ותכנון פרישה

מה קורה לכספי הפנסיונר בפטירה?
רגע לפני יציאה לגמלאות, יידרש פורש לפנסיה להחליט מה יעלה בגורל הקצבה הפנסיונית במקרה של פטירה לפני מיצוי כל הצבירה? מה יהיה על בן-הזוג וזכויותיו לאחר פטירה?
ברוב המקרים נדאג בעת בקשת הקצבה להבטחת קצבאות כדי לוודא שצבירות לא ילכו לאבדון.
בנוסף לכך , אם בן הזוג תלוי בהכנסה הפנסיונית שלנו, נדאג להבטיח שיקבל מלוא או חלק ממנה עד סוף ימי חייו.
צבירות אשר ייעודם אינו המרה לקצבה מבחינת החוסך, כאלו שמנוהלות בקופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וכדומה – נוודא שמי שיקבלם בעת פטירה הוא מי שהחוסך רוצה – שארים על פי תקנון/מוטבים שהחוסך הגדיר, ובאיזה אופן יקבלו – הון או קצבה?
ישנם תכנוני פרישה לפנסיה עם יתרות גבוהות בהם אפילו מייעדים כספים לפרישתם של היורשים (תכנון פרישת יורש), היות וכספי הנפטר יוכלו להוות תכנון פנסיוני מיטבי ליורש משיקולי מס בעת העברה בין דורית.

לסיכום תהליך תכנון הפרישה והתכנון הפנסיוני

לכולנו יש השפעה על האופן שבו נצא לפרישה ועל איכות החיים העתידית שלנו. זה מצריך מאיתנו לעצור רגע, לבדוק, לחסוך ולתכנן קדימה. לדעת שבכמה צעדים של תכנון פנסיוני אנחנו יכולים לשנות את תמונת העתיד הפיננסי שלנו, את מצבם של היקרים לנו ברגעים יפים וברגעים מורכבים של החיים. את המעבר מחיים של עבודה לחיי פנסיה.

הצטרפו לניוזלטר

כדאי לקרוא

דור וולך עורך דין מומלץ FINCAT

דור

עריכת דין

סיכונים בעת רכישת דירה – למה יש לשים לב?

אל תקנו נדל”ן בישראל לפני שאתם קוראים את הכתבה הזו, על מה צריך לשים לב? איך עו”ד נדל”ן יכול לעזור לכם לצלוח את התהליך וגם מה הטעויות שאסור לכם לעשות

יוני 10, 2024

·

6 דקות קריאה

גד הרלב יועץ לכלכלת משפחה

גד

כלכלת המשפחה

באיזה מדד מניות עולמי כדאי לי להשקיע?

יותר ויותר משקיעים פסיבים בשוק ההון משקיעים באמצעות קרנות סל מחקות מדדים עולמיים, זו אפשרות פופולרית מאוד ומומלצת להשקעות לטווח ארוך. השוואת תשואות עבר יכולה לרמז לנו על העתיד, ואל תפספסו כמובן את השוק המקומי שלנו.

יוני 2, 2024

·

6 דקות קריאה

חלי פרח כהן מתכננת פנסיונית, פיננסים ומלווה לפרישה מומלצת ב FINCAT פינקט חתול פיננסי

חלי

פנסיה פרישה וביטוחים

תכנון פנסיוני מתחיל בגיל צעיר, אל תחכו לפנסיה!

תכנון פנסיוני הוא הכרחי לכל איש ואשה, הוא יעזור לנו להבטיח פרישה לפנסיה ואולי אפילו פנסיה מוקדמת עם מיקסום ההון והזכויות שלנו, אל תוותרו על זה, ותתחילו בגיל צעיר!

מאי 26, 2024

·

6 דקות קריאה

דור וולך עורך דין מומלץ FINCAT

דור

עריכת דין

למה אסור לרכוש דירה “יד ראשונה” מקבלן בלי עו”ד מטעמך?

קנית דירה זו אחת העסקאות הגדולות שנעשה בחיינו. וככזו נרצה תמיד שיהיה שם מי שישמור על האינטרס שלנו, עו”ד מטעמנו ולא מטעם חברת הקבלן, כזה שיוודא שלא “דופקים” אותנו וללא מוכרים לנו חתולים בשק.

מאי 26, 2024

·

6 דקות קריאה